Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en byggeteknisk rapport, som afdækker en bygnings fysiske tilstand og blandt andet afdækker skader, der nedsætter bygningens værdi nævneværdigt. Tilstandsrapporten viser altså, om der er noget galt med huset. Står du og skal sælge dit hus og mangler en side om tilstandsrapport? En side om tilstandsrapport sikrer dig, som sælger, mod, at du kommer til at holdes ansvarlig for fejl og mangler på boligen, efter at du har solgt den. Tilstandsrapporten er altså med til at gøre, at køber ved, hvad han eller hun går ind til inden købet. Hermed undgås miskommunikation mellem køber og sælger. Tilstandsrapporten sikrer her, at køberen ved, hvad han eller hun står over for at skulle forbedre. Ved anvendelse af en tilstandsrapport sikres du, som sælger, altså ikke at skulle stå til regnskab for skaderne på huset, efter det er blevet solgt. 

Tilstandsrapporten skal udformes af en beskikket bygningssagkyndig og udføres på huse og sommerhuse. Det er dig som sælger, der skal stå for at bestille en tilstandsrapport. Det er dog frivilligt, hvorvidt du, som sælger, ønsker at få udarbejdet en tilstandsrapport inden salget af din bolig. De fleste vælger dog at gøre det, da tilstandsrapporten giver dig et bedre overblik over ejendommen, hvilket kan medfører, at boligen nemmere bliver solgt, da køber her har nemmere ved at vurdere ejendommens kvalitet. 

Tilstandsrapporten består af tre dele. Den første del indeholder den bygningssagkyndiges gennemgang af boligen. Her giver den bygningssagkyndige de forskellige bygningsdele en karakter i forhold til, om der er fejl. Her vurderes ligeledes alvorligheden af de pågældende fejl. Den anden del består af sælgerens bemærkninger om boligen. Denne del inkluderer særligt de forhold, som den bygningssagkyndige ikke kan se og derfor ikke kan vurdere. Den sidste den består af oplysninger om bygningskonstruktioner og lignende oplysninger, der er vigtige i forhold til ejerskifteforsikring. Alt dette kan du læse mere om på en side om tilstandsrapport. 

Ejerskifteforsikring

Som nævnt ovenfor sikrer en side om tilstandsrapport, at sælger ikke hæfter for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. De fejl og mangler, der ikke fremgår af tilstandsrapporten, sikres ved en ejerskifteforsikring. På den måde sikrer sælger sig altså mod at blive mødt med erstatningskrav, hvis der senere dukker fejl eller mangler op i ejendommen. Der udbydes to typer ejerskifteforsikringer: en med standarddækning og en med udvidet dækning. Det er dog ikke alle forsikringsselskaber, der tilbyder udvidet dækning. 

Inden køb eller salg af din bolig, er det altså relevant for dig, at sætte dig ind i en side om tilstandsrapport. På den måde helgarderes du og undslipper eventuelle omkostninger grundet fejl og mangler på den pågældende bolig.